Cleanroom validatie en metingen in gecontroleerde omgevingen vragen expertise en ervaring.

IMI Aero-Dynamiek voert als onafhankelijke partij op basis van de huidige normen en richtlijnen validaties uit aan ruimtes, gecontroleerde omgevingen en utillities. Daarbij wordt gecontroleerd of de ruimte voldoet aan de ontwerpspecificaties.

Ook zorgen wij voor een optimaal functioneren van de huidige installatie door het in- of bijregelen ervan. Alle bevindingen worden gerapporteerd en van aanbevelingen voorzien.


Meer informatie over de mogelijkheden?