Commissioning is de activiteit die de kwaliteit van de te installeren installaties, het proces, alsmede die van het te realiseren binnenklimaat verzekert. Dat gebeurt idealiter in alle vijf fasen van het bouwproces, respectievelijk de programma-, ontwerp-, uitwerk-, uitvoerings- en beheerfase.

IMI Aero-Dynamiek heeft hiervoor Commissioning Autoriteiten in dienst. Zij laten zich bij voorkeur zo vroeg mogelijk bij het bouwproces betrekken.

Het leveren van technisch rekenwerk, waaronder Vabi, kan behoren tot de technische ondersteuning, maar ook trainingen en lezingen.


Meer informatie over de mogelijkheden?