IMI Aero-Dynamiek heeft zich gespecialiseerd in geluidsmetingen binnen de klimaattechniek.

Middels ons brede scala aan geluidmeetapparatuur en geluidsbronnen zijn wij in staat zowel momentane metingen te verrichten als metingen verspreid over een langere periode (dataloggen). Dit ook op het gebied van nagalmtijden, lucht- en contactgeluidisolatie.

Zo kunnen de diverse situaties, eventueel door te simuleren, onderzocht en vastgelegd worden. Waarna een rapportage met aanbevelingen opgesteld wordt.


Meer informatie over de mogelijkheden?