Onze afdeling HSI richt zich vooral op hygiëne, veiligheid en functionaliteit van sanitaire installaties. Om aan een hygiënische, veilig en functionele installatie (omgeving) te voldoen zijn de onderstaande kernactiviteiten van belang:

  • Inspectie
  • Reparatie-Optimalisatie
  • Service
  • Beheer en Onderhoud
  • Begeleiding

De bovengenoemde kernactiviteiten richting zich vooral op de onderstaande installaties en voorzieningen:

  • Sanitaire voorzieningen
  • Afvoerinstallaties
  • Leidingwaterinstallaties (legionellapreventie & drinkwaterhygiëne)

1 Centraal Dossier, Altijd UP-TO-DATE!

Met ons Legionella Dossier is het mogelijk om zowel de risicoanalyse, als het beheersplan én de logboeken gelijktijdig actueel te hebben.

Gezamenlijk houden wij met u de tappunten en toestellen actueel in het Legionella Dossier. Zo zijn zowel de risicoanalyse – integraal onderdeel van het systeem – als de beheersmaatregelen en (digitale) logboeken altijd actueel.

zie folder

HSI Inspectietool – Focus op kwaliteit!

Onze inspectietool ondersteunt u bij heldere communicatie tussen alle projectpartners. Wij bewaken de kwaliteit vanaf de start van het project en bespaart veel tijd. In één oogopslag ziet u welke actiepunten open staan en deze worden gecommuniceerd naar de juiste personen.

Met onze inspectietool spreiden wij actiepunten over de hele bouwperiode. Opleveringen van een projecten verlopen efficiënter en de kwaliteit kan beter gewaarborgd worden. Daarnaast is onze inspectietool ideaal voor brononderzoeken!

Positionering, Beeldvorming, Data en Kenmerk zijn onze communicatiebouwstenen die onze inspectietool bezit, deze worden verwerkt in tickets en audits .


Meer informatie over de mogelijkheden?

BRL 6010 kiwa