Een klimaatinstallatie dient gemeten, bewaakt en gemonitord te worden, waardoor veiligheid, comfort en energiegebruik gewaarborgd zijn.

IMI Aero-Dynamiek beoordeelt de regeltechnische omschrijving in combinatie met het gebouwbeheersysteem.

Gezien de complexiteit en de grote hoeveelheid parameters en sensoren, is een oplever- en periodieke controle essentieel om een goede werking van de installatie te waarborgen.

Denk hierbij aan kop-staarttesten (I/O testen), kalibratie en justering van de gebruikte opnemers en sensoren.


Meer informatie over de mogelijkheden?