Met thermografie worden onverwachte problemen vroegtijdig waargenomen, zoals lekkende vloerverwarming of een gebrekkige ruimte-integriteit in cleanrooms.

Zeer kleine temperatuurverschillen op oppervlakten kunnen met behulp van een infraroodcamera toch geregistreerd worden. De camera slaat van de objecten zowel een thermografische als een normale opname op. Van dit resultaat genereert IMI Aero-Dynamiek volgens de geldende normen/richtlijnen een rapportage waarbij op basis van de opnames aanbevelingen worden gedaan.


Meer informatie over de mogelijkheden?