WATERZIJDIG INREGELEN VERPLICHT VANAF 2019

Vanaf 2019 is waterzijdig inregelen wettelijk verplicht gesteld voor veel bedrijven. Door een motie van GroenLinks is de volgende wijziging doorgevoerd in het activiteitenbesluit: vanaf 2019 is het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie opgenomen in de lijst met erkende maatregelen (EML). In de EML staan verplichte energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen die meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh per jaar gebruiken. Waterzijdig inregelen wordt hiermee verplicht voor meer dan 100.000 bedrijven in het MKB. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer.

Waterzijdig inregelen voorkomt problemen in uw waterinstallaties

IMI Aero-Dynamiek kan uw waterinstallaties waterzijdig inregelen, zodat de kans op problemen wordt verkleind en kosten kunnen worden bespaard. Bij problemen kunt u denken aan een langzame opwarming van uw gebouw, temperatuurschommelingen en een onnodig hoog energieverbruik. Bij het inregelen van klimaatinstallaties verzorgen wij het controleren en afstellen van pompen conform de gestelde eisen en regels. Wij leveren, indien van toepassing, na afloop een compleet rapport aan met punten voor verbetering.

Verdien razendsnel uw geld terug

Waterzijdig inregelen is het instellen van een optimale balans tussen de cv‐ketel en de radiatoren. Het optimaal inregelen van de verwarmingsinstallatie kan in bedrijfspanden een besparing tot maar liefst 25% op het gasverbruik opleveren. Een terugverdientijd van twee jaar is zeker haalbaar volgens voorzitter Doekle Terpstra van UNETO‐VNI. Het inregelen van een cv‐installatie is laaghangend fruit. De investering verdient zich razendsnel terug. Dit geldt ook voor hydraulisch inregelen van uw klimaatinstallaties.

Omgekeerde bewijslast

De verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen was er al, maar de overheid doet er nog een schepje bovenop. Vanaf medio 2019 moeten ondernemingen aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Treft een bedrijf niet alle maatregelen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, dan komt de inspectie van de Omgevingsdienst langs, die een boete kan opleggen. De nieuwe verplichting is een soort omgekeerde bewijslast en zal voor 100.000 bedrijven in het MKB gaan gelden.

Informatieplicht energiebesparing 2019

Vanaf 2019 krijgen ondernemers tevens te maken met de informatieplicht energiebesparing. Ondernemers dienen voortaan zelf aangifte te doen van alle verplichte energiebesparende maatregelen die zij treffen. De bewijslast is hiermee omgedraaid.

Wat is waterzijdig inregelen?

Waterzijdig inregelen heeft betrekking op het optimaliseren van de volumestromen van de verschillende afgiftesystemen voor de gebouwverwarming. Bij een goede inregeling wordt de warmte optimaal over het gebouw verdeeld. Verder heeft het ook betrekking op het optimaliseren van de aanvoer‐ en retourtemperatuur. Doordat de verwarmingsketel vaker gebruik kan maken van het HR‐effect (condenseren), stijgt het rendement van de warmteopwekking en bij warmtepompen zal het temperatuur verschil tussen aanvoer en retour optimaler zijn.

Voorkom klimaatklachten

Behalve de gunstige effecten op het energiegebruik heeft een goed ingeregelde installatie ook voordelen bij het voorkomen van klimaatklachten, doordat een ongelijkmatige verdeling van warmte wordt voorkomen. Een onjuiste inregeling kan leiden tot slecht functionerende vloerverwarming en thermostaatkranen, koude‐ en tochtklachten en radiatoren en convectoren die niet warm worden.

Schakel onze specialisten in!

Wilt u graag meer weten over uw mogelijkheden bij IMI Aero-Dynamiek of wilt u onze specialisten inschakelen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar +31 (0)33 245 90 64 of stuur een e-mail naar welkom@aero-dynamiek.nl. Onze medewerkers hebben gedegen kennis van klimaatinstallaties en inregeltechnieken en voorzien u graag van deskundig advies voorzien.

Bronnen (RVO, Uneto VNI, Vanbeek)